Spraakmakers

Et in gesprek met betrokkenen jeugdzorg

Bij een ‘jeugdzorg die beter beschermt’, moet de stem van de ervaringsdeskundigen en de professionals gehoord worden. Liefst zo letterlijk mogelijk. Daarom vroegen we Wij zijn spraakmakers om een aantal podcasts op te nemen. Spraakmaker Et ging in gesprek met Laila, Mariska, Sabrina, Angelo en Esther, over hun ervaringen met geweld in de jeugdzorg en over de vraag hoe we komen tot een jeugdzorg die beter beschermt.

“Het allerbelangrijkste is dat je praat.”

Angelo


Esther (49)

is bestuurder in de jeugdzorg.

"Ik vind geweld het systeem waar we in werken met elkaar, dat ik niet bij machte ben om jongeren de hulp te bieden waar ze recht op hebben."

Laila (19)

heeft veel ervaring met jeugdzorg.

“Het gaat erom dat je een band krijgt, hebt en de band ook houdt.”

Mariska (31)

doet een opleiding tot (formeel) ervaringsdeskundige jeugdzorg.

“Ik ben verbaal best wel sterk, dat is misschien mijn wapen om iets te kunnen doen.”

Sabrina (37)

is jeugdbeschermer.

“Ik hoop echt dat ze gaan voelen dat we oprecht willen dat ze gelukkig opgroeien.”

“Als je het samen doet, dan kom je tot de oplossing.”

Mariska

Angelo (25)

is ervaringsdeskundige en zet zich in om de jeugdzorg te verbeteren.

“Als ik terugdenk aan de leuke momenten van jeugdzorg, dan zijn dat de momenten waar het ging om echt contact.”